Neden, Sağlık Fuarı 2013- İzmir ?

Sağlık Fuarı 2013 – İzmir (Siz dilerseniz Yaşam Fuarı 2012- İzmir deyin) verimlilik adına düşünmeye değer; yıllarca, emek para ve enerji harcanmış, proje sorunu, yer sorunu büyük ölçüde çözülmüş, yüzlerce, binlerce sayfa dokümanları tamamlanmış bir bütünlüğün çöpe gitmemesi, bu potansiyel milli servetin verimli değerlendirilmesi için düşünmeye değer…

Sağlık Fuarı 2013 – İzmir, sosyal psikolojik refleksin çöküp yıkılmaktan, ayaklanıp yürümeye dönüşmesi adına düşünmeye değer. (Bir çocuk kazanamadığı sınav karşısında çevresiyle ya da kendisiyle kavga edebilir ya da zamanı -üstüne deneyimlerini de katarak-geriye sarar, sıfır noktasından yeni bir yolculuğa başlar…)

Sağlık Fuarı 2013- İzmir, soyut, genel ve uzak hedefleri, yaşadığımız güne aktarmadaki başarısızlığımız adına düşünmeye değer. “İzmir, fuarlar ve kongreler merkezi olacak” Ne zaman ? Nasıl ? İşte somut, bir ölçüde çalışmaları tamamlanmış bir proje. Niyeti eyleme dönüştürmeye en yakın bir araç yanımızdayken neden kullanmayalım ?

Sağlık Fuarı 2013- İzmir, tahmin edilen masrafın yarısına ya da çeyreğine kotarılabileceği açısından düşünmeye değer. Tanıtım harcamalarına harcanan paranın dörtte biriyle daha güzelinin yapılabileceğine inanıyorsanız, aynı inancı uygulamaya da transpoze edebilirsiniz.

Sağlık Fuarı 2013- İzmir, ucuz, doğal ve geleneksel olanla başarıya ulaşabilme şansımız adına düşünmeye değer. 2013 yılına kadar dünya insanı teknolojiden iyice usanacaktır, Sayın Güven Bakır ve Ertan İplikçi ‘nin 3000 yıl öncesine ait zeytinyağı işliğini fuar alanına da inşa etmesi, orada 10 kişinin çağın kıyafetleriyle sürekli zeytinyağı üretimi… İşte fuarın ilginç noktalarından sadece bir tanesi… Hindistan ‘ın, Pakistan ‘ın, Çin ‘in, İran ‘ın, Afrika ülkelerinin, Japonya ‘nın; modern tekniklerin pabucunu dama atan, çeşit çeşit sağlıkla ilişkilendirilebilecek, yaşamı kolaylaştıran üretimleri yok mudur ? Modern tıp ve tıp dışında kalan, reiki, bio-rezonans ve çeşitli otlar, çöpler kullanılan disiplinler de eklenirse, fuar alanı bile yetmez… Kimse de, burası “BIE organizasyonu” mudur, düşünmez…

Sağlık Fuarı 2013 – İzmir, bağımsız bir ülke özleyenler adına düşünmeye değer. Benim anladığım tam bağımsızlık, alışverişte, ticarette, üretimde, siyasette, ilgili konunun -konu ötesi değişkenler marifetiyle- deforme edilmemesidir, ettirilmemesidir. Tam bağımsızlık mandarin ihracatçısının aracıları devre dışı bırakıp doğrudan -sondan bir önceki- müşteriye ulaşma cesaretidir, tam bağımsızlık ülkeden geçen enerji hattı için karlı bir anlaşma dayatma cesaretidir; petrol çıkarmak, altın aramak, madenleri işletmek için lütuf beklememektir… Konumuzla bağlayacak olursak; Modada, tekstilde, ilaçta ve gözünü kulağını batının karar ve uygulama merkezlerine çevirmiş tüm sektörlerimizde, “sesimi dünyaya sensiz de duyurur, ürünümü sensiz de satarım” diyebilmektir.

Sağlık Fuarı 2013 – İzmir, dünyanın geri kalmış, gelişmekte ülkelerine örnek olması adına düşünmeye değer. Küçük bir anlaşma, küçük bir üretim biçimi / ilişkisi için gelişmiş ülkelerden icazet bekleyen, adalet/hümanizm sumülasyonunun arkasında vahşi bir zorbalık ve çıkar çatışmasıyla karşılaşan, yenik düşen ülkelere küçük bir umut, küçük bir cesarettir. Tüketicisi dünya insanı olan üretim biçimlerinin standardını, kuralını ve biçimini başka ülkelerin de belirleyebileceğine, başarabileceğine güzel bir örnektir.

İzmir ‘de bu öneriye destek ne kadar olur bilemiyorum da; söylemde verimliliği, üretimi, tüm dünyanın karşısında onurlu bir duruşu benimsediğini belirten hükümetin kulağına giderse biraz umudum var. Zaten sinerjiyi eyleme geçirecek karar yeteneği ve maddi güç orada.

06.04.2008

Akşam Ege